Rozkład Dnia

Nasz dzień - Wyspa Malucha

Pierwsza część dnia w godzinach
6.30 – 8.30

6.30 – 8.30  – Schodzenie się dzieci do placówki. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, gry stolikowe, indywidualne według potrzeb i zainteresowań wychowanków. Inspirowane przez nauczyciela zabawy, zajęcia indywidualne i w zespołach, swobodna zabawa według własnego pomysłu,zabawy w kącikach zainteresowań, twórcza aktywność dzieci, grupowe zabawy integracyjne.

Poranki logopedyczne (gimnastyka buzi i języka), gimnastyka poranna.

Przygotowanie do śniadania ( czynności higieniczne). Czynności porządkowe w sali, doskonalenie czynności samoobsługowych w łazience – przygotowanie do śniadania.

8.30 – 9.00 – Śniadanie.

Czynności higieniczne po śniadaniu. Przygotowanie do zajęć.

Druga część dnia w godzinach
9.00 – 15.30

9.30 – 12.00 – Zajęcia dydaktyczne:Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia indywidualne lub grupowe: zajęcia
dydaktyczne, programowe prowadzone przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych
sferach rozwoju: poznawczej, werbalnej, plastycznej, muzycznej, ruchowej, zajęcia rytmiczno -muzyczne (2x tygodniowo).

Około 10.00 – realizacja programu dydaktyczno – wychowawczego,
edukacja językowa,
edukacja matematyczna,
edukacja przyrodnicza
warsztaty artystyczne – plastyka,
zajęcia ruchowe – rytmika, gimnastyka z elementami gimnastyki korekcyjnej,
Spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawy dowolne na świeżym powietrzu. W razie niekorzystnej
pogody gry i zabawy swobodne lub zorganizowane w sali, słuchanie opowiadań nauczyciela na
podstawie literatury dziecięcej, czytanie bajek.
ewentualnie zajęcia dodatkowe według planu tygodniowego,
Przygotowanie do obiadu ( czynności higieniczne ).

12.00 – 12.30 – Obiad.

12.30 – 14.15 – Odpoczynek poobiedni,
dzieci odpoczynek na leżakach (muzykoterapia i bajkoterapia w ramach odpoczynku), zajęcia
wyciszające, zabawy i gry stolikowe (muzykoterapia i bajkoterapia w ramach relaksu).Zabawy
konstrukcyjne oraz rozwijające koordynację wzrokowo – ruchową i sprawność manualną, gry i zabawy
dowolne lub zorganizowane , indywidualna praca stymulująca rozwój dziecka.

14.15 – 14.30 – Przygotowanie do podwieczorku.

14.30 – 15.00 – Podwieczorek.

15.00 – 16.30 – Inspirowanie dzieci do podejmowania samodzielnej działalności, doskonalenie
zdobytych podczas zajęć dydaktycznych umiejętności, w zależności od pogody zabawy na świeżym
powietrzu, spacery lub zajęcia w kącikach kreatywnej zabaw .Zabawy zgodne z zainteresowaniami i
potrzebami dzieci – indywidualnie lub w małych zespołach, praca indywidualna.

Klubik Wyspa Malucha
już teraz zaprasza do rekrutacji na rok
2024 / 2025!

Nasza placówka to miejsce, w którym maluchy mają szansę na zdrowy rozwój i nabywanie nowych umiejętności,
a także na miłe spędzenie czasu w gronie swoich rówieśników.

Zabawy tematyczne

Warsztaty plastyczne

Zajęcia językowe